Profesionální fotografie
úvodní stránka | firma | kontakt | certifikáty

Histogramy

22. říjen 2009
Aneb jak správně upravit fotografie z digitálního fotoaparátu na běžném počítači bez složitého nastavování barev na monitoru.

Určení: naprostí začátečníci

     Při upravování fotografií v amatérských podmínkách bývá největším problémem vyladění monitoru, tak aby obraz odpovídal výstupu z tiskárny nebo minilabu. Tomuto tématu se věnuje mnoho serverů – například tady. Tady bych chtěl ukázat v rychlosti způsob, jak upravit kontrast fotografie. Bude se to zdát jako otřepané téma, ale z praxe vím, že u digitální fotografie je to problém nejčastější. Fotografie jsou často podexponované, což se projeví tím, že fotografie je zašedlá – neobsahuje bílou barvu. Ukázky budou z programu Adobe Photoshop, ale postup je stejný i v dalších grafických programech.

Histogram je nástroj, který nám pomůže fotografie vylepšit, aniž bychom měli seřízený monitor. Jedná se o grafické znázornění rozložení odstínů od černé po bílou a to buď na celém obrázku, nebo v jednotlivých barevných kanálech. V možnosti menu obraz/přizpůsobení/úrovně (levels) (klávesová zkratka ctrl-L) otevřeme okno, kde je histogram zobrazený. U špatně naexponované fotografie bude vypadat třeba takto:

     Hodnoty znázorněné histogramem jsou v rozsahu 0-255, kde 0 je černá (černý trojúhelníček vlevo) a 255 bílá (trojúhelníček bez výplně vpravo). Poloha středních tónů je dána prostředním trojúhelníkem. Z grafu je patrné, že obrázek neobsahuje bílou barvu, ani světlé tóny. To můžeme napravit prodloužením expozice při focení, nebo upravením histogramu tak, že pravý trojúhelník posuneme doleva až k začátku grafu asi takhle:

obrázek a jeho histogram po této úpravě:

     Mezery v grafu nám ukazují, že došlo k vynechání některých odstínů v důsledku roztažení fotografie. Ve většině případů se to na fotografii nepoznáte (pokud nejde o výrazné podexponování), ale může se to projevit například při velkém zvětšování fotografií. Některé (lepší) digitální fotoaparáty umožňují nahlédnout do histogramu. Pokud zjistíte, že histogram vypadá třeba jako u naší fotografie, nenechávejte úpravu až na doma, ale exponujte znovu a zkuste například prodloužit dobu expozice, nebo použít menší clonové číslo. Na snímač se dostane více světla a doexponuje i bílou barvu.

Histogramy